Quatro Formaggi

14,00 

sos pomidorowy, mozzarella, gorgonzola, radamer, ser owczy / tomato sauce, mozzarella, gorgonzola, radamer, sheeps cheese

  • +
  • +9 zł
  • +31 zł
  • 1.5 zł
  • 1.5 zł
  • 1 zł
  • 7 zł
  • 3 zł
  • 3 zł
  • 2 zł
  • 2 zł
  • 2 zł
  • 1.5 zł
  • 14 zł
  • 6 zł
  • 6 zł
  • 4 zł
  • 4 zł
  • 4 zł
  • 3 zł
  • 28 zł
  • 12 zł
  • 12 zł
  • 8 zł
  • 3 zł
  • 3 zł
  • 2 zł