Quatro Formaggi

18,00 

sos pomidorowy, mozzarella, gorgonzola, radamer, ser owczy / tomato sauce, mozzarella, gorgonzola, radamer, sheeps cheese

  • +
  • +10 zł
  • +30 zł
  • 2 zł
  • 2 zł
  • 1.5 zł
  • 7 zł
  • 4 zł
  • 4 zł
  • 2 zł
  • 3 zł
  • 3 zł
  • 2 zł
  • 14 zł
  • 7 zł
  • 7 zł
  • 4 zł
  • 5 zł
  • 5 zł
  • 4 zł
  • 28 zł
  • 13 zł
  • 13 zł
  • 8 zł
  • 3 zł
  • 3 zł
  • 1 zł