GRECKA

16,00 

sos pomidorowy, ser feta, oliwki, kukurydza / tomato sauce, feta cheese, olives, sweetcorn

  • +
  • + 8 zł
  • + 22 zł
  • 2 zł
  • 2 zł
  • 1.5 zł
  • 7 zł
  • 4 zł
  • 4 zł
  • 2 zł
  • 3 zł
  • 3 zł
  • 2 zł
  • 14 zł
  • 7 zł
  • 7 zł
  • 4 zł
  • 5 zł
  • 5 zł
  • 4 zł
  • 28 zł
  • 13 zł
  • 13 zł
  • 8 zł
  • 3 zł
  • 3 zł
  • 1 zł